Kmetija Jamšek


Z EURO ključem lahko kupite mleko, steklenico in plastenko na vseh naših mlekomatih, kjer si na ključek naložite tudi dobroimetje.

EURO ključ 50 L -za zveste stranke 20 % popust

Kako do EURO ključa:
BTC Tržnica: Cvetličarna Cvetje Moj(ob mlekomatu)
Petrol Celovška: na bencinski črpalki
Petrol Šmartinska: na bencinski črpalki
Ruski car: Fotokopirnica Adamič (1. nadstropje trgovskega centra Tuš pri Ruskem carju)
Kamnik - Bakovnik: Kiosk Čevljar (ob mlekomatu) ali 041 895 643
Moste: Trgovina TUŠ Moste, Kmetija Jamšek( Moste ob cerkvi) ali 041 895 643
PRIROČNO !
Naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016: M04.1.,  NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE

CILJI:
  • manjše izgube dušika v ozračje, boljši izkoristek le tega, manjši strošek nakupa mineralni gnojil,
  • manj hodov s kmetijsko mehanizacijo, izboljšanje strukture tal,
  • hitrejše opravljanje delovnih opravil,
  • varovanje okolja, pridelava na naravi prijazni način.
 
PRIČAKOVANI REZULTATI:
  • tehnološke spremembe z vidika prilagajanja na podnebne spremembe in okolje bodo imele pozitivni pomen na tržno konkurenčnost,
  • navedeni ukrepi se bodo pokazali v višji kakovosti pridelane krme in posledično v višji kakovosti mleka, saj bo imela v času globalizacije kakovost prednost pred količino.
© Kmetija Jamšek, Moste pri Komendi
Oblikovanje in izvedba: TA2TO/Fotokabina
November 2009